Workshop in Brussel staat in het teken van uitdagingen en mogelijkheden tijdens de 4e industriële revolutie

PR Newswire Europe |

BRUSSEL, 17 juli 2019 /PRNewswire/ -- Op 12 juli maakte de CEIBS Insights 2019 Europe Forum-serie haar laatste stop in Brussel voor een speciale rondetafel-workshop met als thema De 4e industriële revolutie: mogelijkheden en uitdagingen voor Europa en China. Het evenement, georganiseerd door de Europese economische denktank Bruegel, heeft bijna 100 vertegenwoordigers van onder andere de CEIBS, de Europese Commissie, de Missie van de Volksrepubliek China voor de Europese Unie en het EFMD bijeen gebracht, voor discussies waarin wordt onderzocht hoe China en Europa beleid en marktkrachten in balans kunnen brengen om te zorgen voor duurzame technologische innovatie, hoe het midden-en kleinbedrijf in beide regio's gebruik kan maken van mogelijkheden voor een expansie richting buitenlandse markten en hoe beide partijen kunnen samenwerken aan de verbetering van bilaterale samenwerking.

Brussels Workshop Explores Challenges and Opportunities in the 4th Industrial Revolution

Charge d'Affaires ad interim voor de Missie van de Volksrepubliek China voor de Europese Unie Wang Hongjian, vertegenwoordiger voor de Commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, mevr. Elżbieta Bieńkowska en Adjunct-Directeur-Generaal van de Europese Commissie voor Implementatie, Impact & Duurzame Investeringsstrategieën, dhr. Patrick Child gaven thematoespraken bij het evenement.

Zoals President en Professor of Management van CEIBS Li Mingjun opmerkte in zijn welkomstwoord, is 2019 een cruciaal jaar voor de Europa 2020-strategie en is technologische innovatie nu cruciaal voor het ondersteunen van de economische groei van Europa. Terwijl China verder haar deuren opent naar de buitenwereld, voegde hij eraan toe, zullen EU-landen nieuwe mogelijkheden ontdekken om innovatieve technologie van het lab naar de markt te brengen. "We kijken er naar uit om een basis te leggen voor communicatie met dit forum," zei professor Li. "En om een duurzaam en stabiel platform op te zetten voor de integratie van bronnen van innovatie tussen China en de EU."

Director van Bruegel dr. Guntram B. Wolff verwelkomde ook de deelnemers aan het evenement met een toespraak waarin hij de noodzaak om samen na te denken over de huidige kansen en uitdagingen benadrukte. Hij voegde er verder aan toe dat het onderwerp van het forum belangrijk is omdat "[hier] de nieuwe digitale technologieën, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputing, enerzijds, en industriële processen, anderzijds, en productieprocessen samenkomen. Deze koppeling vormt de kern van het bedrijfsmodel, zeker van verschillende economieën in de EU, maar ook als de kern van belangrijke delen van de Chinese economie."

Charge d'Affaires ad interim voor de Missie van de Volksrepubliek China bij de Europese Unie Wang Hongjian hield daarna de themalezing Innovatiesamenwerking biedt nieuwe hoogtepunten in samenwerking tussen China en Europa. In zijn toespraak benadrukte de heer Wang dat China en de EU opener en meer inclusief zouden moeten zijn in hun samenwerking op het gebied van innovatie, hun innovatiebeleid verder moeten afstemmen om wederzijdse voordelen te bereiken en moeten werken aan het opstellen van een strategische langetermijnplanning. "Vooruitkijkend worden China en de EU geconfronteerd met gedeelde uitdagingen die de toekomst van de mensheid zullen veranderen, zoals klimaatverandering, de nieuwe technologische revolutie, beschikbare middelen en milieu-uitdagingen," verklaarde hij. "China en de EU zijn als twee belangrijke spelers verplicht om hun krachten te bundelen met een reeks hervormingen en innovaties, en een grotere bijdrage te leveren aan wereldvrede, ontwikkeling en welvaart."

Distinguished Professor van CEIBS, voormalig Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie en Honorary President van Notre Europe Pascal Lamy ging verder met de volgende themalezing van het evenement, waarin hij het onderwerp Samenwerking tussen China en de EU onder de nieuwe internationale economische orde besprak. In zijn toespraak benadrukte Prof. Lamy dat, ondanks de huidige uitdagingen en onzekerheden, er nog voldoende ruimte is voor China en de EU om samen te werken op het gebied van onderzoek en innovatie. "We hebben een aantal gebieden waar we al [betrokken zijn bij veel] samenwerking, [waaronder] voedsel, landbouw, biotechnologie, milieu en gezondheid", zei hij. "Er zijn dus vele redenen om verder te gaan en de samenwerking te verbeteren of te bevorderen en te vergroten - velen hiervan zijn binnenlands en veel wereldwijd. Zo moeten we dit zien."

Deputy Director van Bruegel, dr. Maria Demertzis modereerde de eerste sessie van de dag over het onderwerp Onderzoek en innovatie: Concurrentie of samenwerking in de EU-China context? President van het Shanghai Institutes voor International Studies Chen Dongxiao, Vice President en Dean van CEIBS Ding Yuan, en Senior Fellow bij Bruegel Prof. Reinhilde Veugelers namen deel aan de paneldiscussie waarin ze uitvoerig keken naar hoe 'co-opetitie'; (of coöperatieve concurrentie) bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën fungeert als een drijvende kracht achter de 4e industriële revolutie en hoe complementaire prioriteiten en strategieën goede perspectieven bieden voor samenwerking tussen de EU en China.

Na de lunch belichtte CEO en Director General van EFMD Eric Cornuel de geschiedenis van CEIBS naar Brussel als "het hart van Europa" en besprak hij enkele van de wereldberoemde prestaties in academische innovatie in de afgelopen 25 jaar. "Het lijdt geen twijfel dat innovatie een katalysator is voor groei, op basis van creatieve drive, samenwerking en openheid", zei prof. Cornuel, die hier later aan toevoegde: "China en Europa zouden meer dan ooit dichter bijeen moeten komen en een gunstig klimaat moeten creëren voor innovatie, groei en wederzijds begrip. Zonder twijfel is CEIBS een instrument van deze samenwerking."

Associate Dean (Research) van CEIBS en hoogleraar economie en financiën Xu Bin gaf vervolgens een thematoespraak over Het innovatiepotentieel van China en de wereldwijde implicatie daarvan. In zijn toespraak merkte prof. Xu op dat China's investeringen in innovatie hebben geleid tot een situatie waarin "het onvermijdelijk is dat geavanceerde landen direct met China zullen concurreren." Tegelijkertijd zei hij dat de ontwikkeling van het land heeft geleid tot een grotere vraag naar in China geïmporteerde diensten en dat bedrijven die een concurrentievoordeel willen behouden "zich meer moeten inspannen om zich te specialiseren in variëteit, kwaliteit en merk."

Medevoorzitter van de Raad van Bestuur van CEIBS en Honorary Chairman van de EFMD, dr. Gerard Van Schaik modereerde de tweede sessie van de dag, waarin hij de deelnemers uitnodigde om deel te nemen aan een discussie over het thema industriële benaderingen in de innovatie-samenwerking tussen China en de EU Industriële benaderingen in de innovatie-samenwerking tussen China en de EU. Panelleden waren onder andere de President van de China-EU Association, Luigi Gambardella; President en CEO van WINNER Technology Co., Inc. dhr. Zhang Hongjun (CEIBS EMBA 2013); en Director van DFKI Robotics Innovation Center Bremen, Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Kirchner. Tijdens de discussie deelden de deelnemers hun mening over belangrijke drijfveren, prikkels en best practices voor innovatie en boden zij suggesties over hoe China en de EU zowel onafhankelijk als samen kunnen werken om innovatie in de toekomst te bevorderen.

Het evenement van vandaag werd mede georganiseerd door CEIBS en Bruegel, met steun van de EU-China Business Association, de EFMD, de Shanghai Institutes for International Studies en de Missie van de Volksrepubliek China voor de Europese Unie, als onderdeel van de CEIBS Insights 2019 Europa Forum-serie. De Europe Forum-reeks valt samen met de lopende 25-jarige jubileumviering van CEIBS en wordt in oktober afgesloten met evenementen in Parijs en Londen. Ga voor meer informatie over deze en andere toekomstige evenementen van CEIBS naar onze evenementenpagina hier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946837/CEIBS_Insights_Brussels.jpg

DISCLOSURE: The views and opinions expressed in this article are those of the authors, and do not necessarily represent the views of equities.com. Readers should not consider statements made by the author as formal recommendations and should consult their financial advisor before making any investment decisions. To read our full disclosure, please go to: http://www.equities.com/disclaimer.


Discover: Trending Events

United Nations
Blockchain for Europe
Humanity 2.0
World Economic Forum

Watchlist

Symbol Last Price Change % Change
AAPL

     
AMZN

     
HD

     
JPM

     
IBM

     
BA

     
WMT

     
DIS

     
GOOG

     
XOM

     
BRK.A

     
FB

     
JNJ

     
WFC

     
T

     
NFLX

     
TSLA

     
V

     
UNH

     
PG